Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ για το εαρινό εξάμηνο 2012


Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εαρινού εξαμήνου 2012, που αρχίζει 02/04/2012 και λήγει 24/07/2012. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες για την ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
Διαβάστε την "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτές στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ"

Το  ΕΚΑΒ καλεί...
όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, στην ειδικότητα “∆ιασώστης - Πλήρωµα Ασθενοφόρου”, στο Α΄ εξάµηνο (εαρινό) που αρχίζει 02/04/2012 και λήγει 24/07/2012 να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους από τις 06/03/2012 µέχρι 12/03/2012, κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 στα κατά τόπους ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο.
 
Διαβάστε την "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Καταρτιζομένους στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: