Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ


Με την υπ. 66 σημερινή  απόφαση δημάρχου Ν. Προποντίδας ορίσθηκε προιστάμενος ο κ. Τσιολάκης Κων/νος ( τ.δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας του δήμου) με αναπληρωτή του τον κ. Θ. Καρακώστα.

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο κύριος Τσιολάκης έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό από δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας του Δήμου Νέας Προποντίδας. Θα ήταν σωστότερο να διασταυρώνετε πλήρως τις πληροφορίες που δημοσιεύετε και να διρθώσετε την ανάρτηση

Ανώνυμος είπε...

Ο κύριος Τσιολάκης έχει εδώ και καιρό παραιτηθεί από τη θέση του ως δημοτικού συμβούλου .Θα ήταν πιο σωστό να διασταυρώνετε πλήρως τις πληροφορίες σας πριν τις δημοσιεύετε και να διορθώσετε ως προς το σημείο αυτό την ανάρτηση

Ανώνυμος είπε...

Δεν απαγορεύει ο Νόμος τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων στην εκλογική διαδικασία??????είναι δυνατόν?δεν υπάρχει εισαγγελέας?

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΤΕ!!

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

Άρθρο 14
Κωλύματα και ασυμβίβαστα

ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δη-
μοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημο-
σίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρή-
σεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το
Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δή-
μους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκο-
ντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν
από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Στη ρύθμιση
του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυ-
ντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων,
μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας
του Ε.Σ.Υ..
στ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών κλπ κλπ

Halkidiki Blog είπε...

Ζητάμε συγγνώμη, αν κάτι τέτοιο ισχύει. Αν, όμως, δει κάποιος την ιστοσελίδα του δήμου νέας-προποντίδας εδώ http://www.nea-propontida.gr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=12&lang=el θα σχηματίσει την ίδια άποψη με εμάς. Εξάλλου, στόχος της ανάρτησης ήταν να πληροφορήσει κι επ' ουδενί να θίξει συγκεκριμένα πρόσωπα.
φιλικά