Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Ο Α. Πάνας για τη συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι

   Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας, παίρνει ανάσα ζωής λίγες μέρες πριν την λήξη του.
   Η συνέχεια της λειτουργίας του προγράμματος που χρηματοδοτούνταν μέχρι τώρα από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις με την Ε.Ε θα διασφαλισθεί από συνέργειες των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
   Ως περιφερειακός σύμβουλος.... κρίνω σημαντική τη συμβολή του προγράμματος στην κοινωνία καθώς και την επιτακτική  συνέχιση του  σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή της χώρας μας όπου πλήττονται κυρίως οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα στη Χαλκιδική το πρόγραμμα λειτουργεί σε όλους τους Δήμους και εξυπηρετεί συστηματικά, όλα τα χρόνια εφαρμογής του (από το 1998), ανάγκες της τρίτης ηλικίας καθώς και  των ατόμων με ειδικές ανάγκες του Νομού μας.
  Στα πλαίσια των καθηκόντων μας θεωρώ ότι πρέπει να κινούμαστε όλοι στο επίπεδο που μπορούμε σε προσπάθειες με κατεύθυνση της διατήρησης της λειτουργίας του προγράμματος καθώς και της διασφάλισης των θέσεων εργασίας του επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στη συγκεκριμένη δομή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: