Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Προγράμματα απασχόλησης για 153.000 θέσεις εργασίας


Τη δημιουργία 153.080 θέσεων εργασίας προβλέπουν προγράμματα απασχόλησης προϋπολογισμού 773,8 εκατ. που θα υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2012, όπως ανακοινώθηκε μετά από σύσκεψη αρμόδιων κυβερνητικών και άλλων φορέων με θέμα «Δράσεις κοινωνικής προστασίας, απασχόλησης και αλληλεγγύης».
Το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους θα υλοποιηθούν ακόμη προγράμματα κατάρτισης, ύψους....
124 εκατ. ευρώ, με 25.000 ωφελούμενους διαφόρων επαγγελματικών ομάδων που επηρεάζονται από τη διαρθρωτική προσαρμογή του κλάδου τους.
Η χώρα δίνει δύο μάχες, αυτή της δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής αναδιάρθρωσης και τη μάχη της κοινωνίας μας για την καταπολέμηση της ανεργίας και την προστασία της κοινωνικής συνοχής, δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος.
Αναλυτικά τα προγράμματα απασχόλησης:
1. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, προϋπολογισμού 188.000.000 ευρώ με 57.400 ωφελούμενους
Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προϋπολογισμού €80.000.000 με 30.000 ωφελούμενους.
2. Υλοποίηση προγράμματος απασχόλησης ανέργων στους Δήμους για έργα που υλοποιούνται με αυτεπιστασία προϋπολογισμού 215.000.000 ευρώ με 35.000 ωφελούμενους.
3. Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας - 2011 προϋπολογισμού 19.000.000 ευρώ με 10.000 ωφελούμενους.
4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, νέων ως 35 ετών προϋπολογισμού 67.750.000 ευρώ με 5000 ωφελούμενους.
5. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών προϋπολογισμού 75.000.000 ευρώ με 5000 ωφελούμενους.
6. Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 9.120.000 ευρώ με 680 ωφελούμενους.
7. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση - Πρόγραμμα επιταγής επανένταξης προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ με 10.000 ωφελούμενους.
Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κοινωνικής μέριμνας και στήριξης ευπαθών ομάδων ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
1. Δράσεις της Εκκλησίας
Έγινε αναφορά στη σημαντική προσφορά της Εκκλησίας, που λειτουργεί ένα εκτεταμένο και πυκνό, σε όλη την ελληνική επικράτεια, δίκτυο κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης, με χιλιάδες ημερήσια γεύματα, «δέματα στο σπίτι» σε οικογένειες και πλήθος άλλων δράσεων. Επισημάνθηκε ότι θα ήταν σημαντική η υποστήριξη της Εκκλησίας σε προγράμματα και δράσεις που υλοποιούν άλλοι δημόσιοι φορείς, όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Θα επιδιωχθεί μάλιστα τα προγράμματα αυτά να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.
2. Βοήθεια στο Σπίτι
Καθιερώνεται βιώσιμο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στα πλαίσια του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο συνίσταται στην παροχή κατ’ οίκον βοήθειας στους συνταξιούχους με σκοπό την κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση τους μέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικογενειακής βοήθειας απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό έχουν διασφαλιστεί πόροι 90 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Έχει διασφαλιστεί η συνέχιση του σημερινού προγράμματος για 65.000 ωφελούμενους και η διατήρηση των θέσεων εργασίας (3.800 εργαζόμενοι) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παράλληλα, προωθείται η άμεση επέκταση του προγράμματος για 20.000 επιπλέον ωφελούμενους που θα εξυπηρετηθούν από δομές των ΟΤΑ καθώς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας).
3. Ενίσχυση προγράμματος επιδότησης χρήσης βρεφονηπιακών σταθμών
Αφορά επιδότηση μητέρων άνεργων ή εργαζόμενων με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 24.000€ για να στέλνουν τα παιδιά τους σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος επεκτείνεται από €100 εκατ. το 2010-11 σε €160 εκατ. το 2011-12, και €150 εκατ. για το 2012-13. Συνολικά 48.360 δικαιούχοι έλαβαν το 2011 ετήσια επιδότηση κατά μέσο όρο €4.200. Η επέκταση του προϋπολογισμού του προγράμματος από τα 100 στα 160 εκατομμύρια ευρώ θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων μητέρων.
4. Τοπικές Πρωτοβουλίες για την ένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
Ολοκληρώνεται η διαδικασία των στοχευμένων Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, προκειμένου να ενταχθούν τα μέλη τους στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα αυτά, με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και 20.000 δικαιούχους, θα αρχίσουν να υλοποιούνται στις αρχές του χρόνου.
5. Εθνικό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, όπου καταγράφονται όλα τα άτομα με αναπηρία. Το Μητρώο θα επιτρέψει την παροχή πληροφοριών, διερευνητικών ελέγχων και στατιστικών δεδομένων για τη βελτίωση της στόχευσης των πολιτικών που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.
6. Έκτακτη κρατική ενίσχυση προς το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), για υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αστέγων. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις παρακάτω δράσεις είναι 6,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να χορηγηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και 1,5 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τους ίδιους πόρους του Δήμου. Οι δράσεις αυτές αφορούν:
· Ίδρυση και λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας (στην περιοχή της Βαρβακείου αγοράς): Θα προσφέρει στους άστεγους τη δυνατότητα να καλύψουν ανάγκες προσωπικής υγιεινής και να δεχθούν εντατικές υπηρεσίες υποστήριξης.
· Ίδρυση καταφυγίου Νύκτας: Λειτουργία ενός Ξενώνα τύπου “bed & breakfast” αποκλειστικά και ελεγχόμενης ως προς την διάρκεια νυκτερινής διαμονής. Θα μπορεί να εξυπηρετήσει 100 άτομα.
· Ίδρυση Μονάδας Βραχείας (μεταβατικής) Φιλοξενίας: Λειτουργία Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας με Πρόγραμμα επανένταξης. Θα μπορεί να εξυπηρετήσει 80 άτομα.
· Σύσταση και Λειτουργία Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας: Δίκτυο διαμερισμάτων προκειμένου να φιλοξενούνται, με μειωμένο τίμημα, άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε επισφαλή θέση απώλειας στέγης.
Και οι τέσσερις αυτές δράσεις έχουν προχωρήσει σε επίπεδο διαγωνισμών, απομένουν να επιλεγούν τα κατάλληλα κτίρια από μια λίστα εγκαταλελειμμένων κτιρίων και αναμένεται να λειτουργήσουν στα μέσα του 2012.
Επιπλέον, υπάρχει ήδη και ξεκινά τη λειτουργία της:
· Εστία Αθηνών (Πατησίων 221): Ξενώνας υποστηριζόμενης διαμονής ηλικιωμένων και μη δυνάμενων να επανενταχθούν αστέγων, δυνατότητας στέγασης 70 ατόμων. Ξεκινά λειτουργία τέλη Ιανουαρίου 2012.
7. Συμφωνήθηκε η υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων του Δήμου Αθηναίων μέσω της ένταξής τους στο ΕΣΠΑ και στα επιμέρους επιχειρησιακά του προγράμματα:
- Υλοποίηση ενεργειών κοινωνικοοικονομικής ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άστεγοι-νεόπτωχοι) και λειτουργία δομών (προϋπολογιζόμενο κόστος 11,9 εκατ. ευρώ)
Πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αστέγων - νεόπτωχων, με υποχρεωτική απασχόλησή τους στις επιχειρήσεις υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, προώθηση στην απασχόληση με επιδότηση για τη δημιουργία θέσης εργασίας ή ενίσχυσης για τη δημιουργία ατομικής επιχείρησης. Αξιοποίηση του Προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, με ορισμό ως Δικαιούχου του Δήμου και εργασιακό αντικείμενο την υλοποίηση μικρών έργων αυτεπιστασίας του Δήμου. Λειτουργία δομών υποστήριξης αστέγων
- Διαμόρφωση πλαισίου προστασίας για τα Παιδιά στο δρόμο (ύψους 4,9 εκατ. ευρώ)
Πρόγραμμα παρεμβάσεων αντιμετώπισης ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων παιδιών που ζουν-επαιτούν στους δρόμους. Δημιουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών και Εφήβων
- Πρόγραμμα υποστήριξης της εθελούσιας επιστροφής μεταναστών στις χώρες προέλευσης/καταγωγής τους, με στόχο την αποχώρηση 5.000 μεταναστών το πρώτο εξάμηνο του 2012 (ύψους 5 εκατ. ευρώ)
- Παροχή Υπηρεσιών Οικιακής Φύλαξης Βρεφών και Νηπίων (ύψους 6 εκατ. ευρώ)
8. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
Ενισχύεται η δράση του ΕΚΚΑ, που λειτουργεί για την ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση σε άτομα, οικογένειες ή ομάδες που αντιμετωπίζουν έκτακτη κοινωνική ανάγκη ή κρίση ή βιώνουν διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού (άστεγοι, παιδιά, έφηβοι και γυναίκες θύματα κακοποίησης, εγκατάλειψης, διακίνησης ή εμπορίας, γυναίκες μόνες με παιδιά σε κατάσταση κρίσης και οικονομικής αδυναμίας, άτομα που χρειάζονται άμεση κοινωνική και ψυχολογική βοήθεια, κλπ).
Διαθέτει ξενώνες πρώτης ανάγκης, όπου μπορεί να προσφέρει προσωρινή φιλοξενία. Υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί Τηλεφωνική Γραμμή ’μεσης Κοινωνικής Βοήθειας 197. Λειτουργούν επίσης τοπικά κέντρα κοινωνικής στήριξης, υπηρεσία άμεσης κοινωνικής παρέμβασης για επιτόπια επείγουσα παρέμβαση, και καταφύγια επείγουσας υποδοχής και προστατευμένης φιλοξενίας και φροντίδας.
9. Επιτάχυνση γραφειοκρατικών διαδικασιών
Διαπιστώθηκε η ανάγκη ευρείας κλίμακας παρεμβάσεων για την άρση των ποικίλων γραφειοκρατικών εμποδίων (όπως μεταξύ άλλων η ταχεία αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτιρίων), που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου. Αποφασίστηκε η ανάγκη υιοθέτησης, όπου χρειάζεται, ταχύρρυθμων διαδικασιών, προκειμένου να παρακαμφθούν εμπόδια και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Συστήνεται Επιτροπή υπό την προεδρία του Υπουργού Επικρατείας κ. Γ. Σταυρόπουλου, με τη συμμετοχή και του Υπουργείου Εργασίας, της Περιφέρειας, του Δήμου Αθηναίων, και άλλων φορέων, για την νομική επεξεργασία σχετικού πολυνομοσχεδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: