Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Ένας χρόνος "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ"Πριν από έναν χρόνο, με τη στήριξη και την υπογραφή περισσότερων από 3.500 συμπολιτών μας, σε μια περίοδο κρίσης, αμφισβήτησης, μεγάλης έντασης, καχυποψίας των πολιτών για την Πολιτική, συγκροτήθηκε ένας νέος πολιτικός χώρος –η “Δημοκρα-τική Συμμαχία”– με στόχο δημιουργικά ανατρεπτικό, με ταυτότητα και σαφή χαρακτη-ριστικά ριζοσπαστικών αλλαγών, προς μια ανοιχτή, ευνομούμενη και δίκαιη κοινωνία.
Αυτούς τους 12 μήνες η “Δημοκρατική Συμμαχία” επέλεξε να κινηθεί αντίθετα στο ρεύμα και απέδειξε ότι είναι μια νέα δύναμη, που μπορεί να κάνει τη...
διαφορά. Παρουσιάζει συγκροτημένες προγραμματικές θέσεις, που δίνουν αποτελεσματικές λύσεις στις ανάγκες των πολιτών. Μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος.
Προωθεί τολμηρές και συγκροτημένες πολιτικές προτάσεις, όπως μείωση των βου-λευτών από 300 σε 200, εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, επιβολή του συνταγματικού δημοσιονομικού κανόνα για τα δημόσια ελλείμματα, κατάργηση της ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, πλαφόν μέχρι στους φορολογικούς συντελεστές κ.ά., που οδηγούν μακριά από την κρίση και θέτουν τις βάσεις για μια δύσκολη πορεία αναγέννησης, συνδυάζοντας την αναγκαία όσο ποτέ σήμερα οικονο-μική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική αλληλεγγύη.
Φιλοδοξία και στόχος της συστράτευσης στη “Δημοκρατική Συμμαχία” είναι να δημι-ουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα πολιτών για την ανατροπή πρακτικών δεκαετιών. Ένα κίνημα ενεργών και δημιουργικών πολιτών, που το ενώνουν κοινά οράματα, κοινά “πιστεύω”, κοινές ελπίδες και διάθεση για αγώνα και δημιουργία.
Προσδοκούμε ότι το μέλλον θα μας δικαιώσει.

Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: