Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Ποιοι γλιτώνουν από την εφεδρεία

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππας και ο υφυπουργός Ντ. Ρόβλιας, ο οποίος υπογράφει την εγκύκλιο
Τις κατηγορίες μόνιμων υπαλλήλων που εξαιρούνται από την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππας και ο υφυπουργός Ντ. Ρόβλιας, ο οποίος υπογράφει την... εγκύκλιο.
Τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης με τις οποίες εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας από την 28η Νοεμβρίου οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 33 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας και είναι τουλάχιστον 53 ετών, ολοκληρώνουν οι διευθύνσεις προσωπικού στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ. Οι διαπιστωτικές πράξεις θα έπρεπε να έχουν προετοιμαστεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και κατόπιν να υπογραφούν από τους αρμόδιους γενικούς γραμματείς, αφού αφαιρεθούν από τις λίστες όσοι υπάλληλοι καταθέσουν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύουν ότι εξαιρούνται της εφεδρείας.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Ν. Ρόβλιας, από την 28η Νοεμβρίου θα απολυθούν και θα τεθούν σε καθεστώς συνταξιοδότησης οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας τους. Ταυτόχρονα θα καταργούνται οι οργανικές θέσεις όσων μόνιμων υπαλλήλων τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή συνταξιοδοτηθούν, οι οποίες αρχικά είχαν υπολογιστεί σε 10.000 και 4.000 θέσεις αντίστοιχα.
Η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης περιγράφει τις κατηγορίες μόνιμων υπαλλήλων που εξαιρούνται της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συγκεκριμένες ομάδες υπαλλήλων
Συγκεκριμένα για τους μόνιμους υπαλλήλους των παρακάτω κατηγοριών δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, αφού προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου ότι ανήκουν σε κλάδους που εξαιρούνται της εφεδρείας οι οποίοι είναι:
Ο υπουργός Yποδομών Μ. Βορίδης
Ο υπουργός Yποδομών Μ. Βορίδης
 • Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, οι ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες,
 • Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων των φορέων κοινωνικής πρόνοιας του ΕΚΑΒ και των ασφαλιστικών ταμείων
 • Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και όσων κλάδων του υπ. Εξωτερικών εξομοιώνονται με τους διπλωματικούς υπαλλήλους καθώς και όσοι υπηρετούν στην αλλοδαπή
 • Το καλλιτεχνικό προσωπικό της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, και των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 • Οι κληρικοί, οι δεσμοφύλακες και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι
 • Οι πυροσβέστες και όσοι κατέχουν θέση ευθύνης.
Αίτηση εξαίρεσης πρέπει να καταθέσουν:
1 Οι υπάλληλοι που ο/η σύζυγός τους έχει ενταχθεί σε εφεδρεία.
Τα δικαιολογητικά που θα επισυναφθούν στην αίτηση εξαίρεσης η οποία κατατίθεται στις διευθύνσεις προσωπικού είναι:
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης με την οποία τίθεται σε εφεδρεία ο/η σύζυγος
2 Οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67%. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν είναι:
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής
 • Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 • Για ενήλικο τέκνο: Εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ απ' όπου προκύπτει ότι το τέκνο συνοικεί με τον υπάλληλο και ότι το φορολογητέο και απαλλασσόμενο εισόδημά του, εξαιρουμένων των προνομιακών επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000).
3 Οι υπάλληλοι που έχουν αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% υποβάλλουν γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής
4 Οι πολύτεκνοι με τέκνα που τους βαρύνουν φορολογικά πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) και ακριβές αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
5 Οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας και σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η αποκλειστική ανάθεση της γονικής μέριμνας. Επίσης ακριβές αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΦΗΝΕΙ Ο Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ
Επί ποδός οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες για τα φύλλα προϋπηρεσίας
"Η εφαρμογή του μέτρου ίσως δημιουργήσει αναταραχή, κενά, δυσκολίες και επιπτώσεις", δήλωσε ο υπουργός Υποδομών
Διορθωτικές παρεμβάσεις στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, τουλάχιστον για ορισμένες ΔΕΚΟ του κλάδου των μεταφορών, προανήγγειλε χθες ο υπουργός Υποδομών, Μάκης Βορίδης, την ώρα που οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις με την ανακοίνωση έστω και ενός ονόματος εφέδρου.
"Πρόκειται για ένα μέτρο με οριζόντια προσέγγιση. Η εφαρμογή του ίσως δημιουργήσει αναταραχή, κενά, δυσκολίες και επιπτώσεις σε ορισμένους κλάδους, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε" τόνισε ο κ. Βορίδης μιλώντας στο "Εθνος".
Ο ίδιος αναφερόμενος στην περίπτωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στον κίνδυνο να κλείσουν 21 αεροδρόμια εξαιτίας της εφεδρείας, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, επεσήμανε ότι θα υπάρξει κυβερνητική τοποθέτηση, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το δικό του αλλά και τα συναρμόδια υπουργεία. "Από τους 110 εφέδρους της ΥΠΑ, οι 90 κάνουν ελεγκτικό έργο και αποτελούν εξειδικευμένο προσωπικό" τόνισε. Αν και ο κ. Βορίδης δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις, το θέμα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τα συναρμόδια υπουργεία. Σε ό,τι αφορά στις μεταφορές άλλωστε, το ζητούμενο είναι να διασωθούν οι προϋπολογισμοί των εταιρειών: "Πρέπει να δούμε πόσο αυτό το μέτρο επηρεάζει τη λειτουργία. Αν κοπούν γραμμές, αυτό ίσως έχει επίπτωση και στα εισιτήρια. Θα πρέπει όπου μπορούν να γίνουν προσαρμογές ώστε να μη βρεθούμε αντιμέτωποι με μία κατακόρυφη πτώση των εσόδων σε περίπτωση μείωσης του έργου" τονίζουν συνεργάτες του υπουργού Υποδομών.
Οι δηλώσεις
Στο μεταξύ θύελλα αντιδράσεων από τους εργαζομένους ξεσήκωσαν από χθες οι υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν έως την ερχόμενη Δευτέρα και στις οποίες θα καταγράφεται η προϋπηρεσία τους στον ιδιωτικό τομέα.
Τις δηλώσεις ζητούν οι διευθύνσεις προσωπικού από υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με στόχο να εντοπίσουν ποιοι χρειάζονται μέχρι και 2 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν ώστε να τεθούν σε εφεδρεία από την 1-1-2012. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπ. Διοικητικής μεταρρύθμισης όσοι δεν δηλώσουν την προϋπηρεσία τους στον ιδιωτικό τομέα, τα χρόνια αυτά δεν θα χαρακτηριστούν συντάξιμα. Η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της καταγγέλλει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι εκβιάζει τους εργαζομένους να αναγνωρίσουν υποχρεωτικά την προϋπηρεσία τους, ενώ και η ΠΟΕ ΟΤΑ αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος δεν νομιμοποιείται από καμία νομοθετική ρύθμιση και ζητά από τους εργαζομένους να μην καταθέσουν τα στοιχεία της προϋπηρεσίας στις διευθύνσεις προσωπικού.
Το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ ήδη απέστειλε εξώδικο στη διοίκηση της εταιρείας, στο οποίο αναφέρει ότι πρόκειται για μη νόμιμη διαδικασία, ενώ ο πρόεδρός του, Μιχάλης Λιαγούρης, καλεί όσους εργαζομένους υποβάλλουν τις δηλώσεις να επισημαίνουν ότι το πράττουν με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός τους. Οι εργαζόμενοι, πάντως, εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την εφαρμογή της εφεδρείας: "Στην πρώτη εφεδρεία αποσύρουμε οχήματα και κατεβάζουμε μπάρες. Η απόφαση είναι ειλημμένη ήδη σε γενική συνέλευση και δεν πρόκειται να αλλάξει" λέει ο κ. Λιαγούρης.
Μ. ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ
ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: