Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Τρεις ημέρες για 19 αλλαγές

Το Στίγμα: Τρεχάτε ποδαράκια μου .....
Της Δήμητρας Καδδά 
Τα εύσημα των υπουργών Οικονομικών και της τρόικας για την επιτυχία της κυβέρνησης να εφαρμόσει πάνω από 70 προαπαιτούμενες δράσεις σε πολύ λίγο χρόνο, δίνουν την θέση τους σε έναν αγώνα δρόμου ώστε να φανεί και στα 2 επόμενα Eurogroup, στις 3 και στις 13 Δεκεμβρίου εξ ίσου έτοιμη για να διασφαλίσει και την τυπική έγκριση της δόσης. Εκκρεμούν 19 διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν μέχρι την Παρασκευή καθώς η τρόικα έχει βάλει χρονικό όριο το τέλος Νοεμβρίου. Πρέπει να προχωρήσουν ακόμη πάνω από 40 μεταρρυθμίσεις που έχουν χρονικό ορόσημο τον Δεκέμβριο και από αυτές θα κριθούν οι 3 δόσεις του πρώτου τριμήνου του 2013. Για τον Νοέμβριο το βάρος πέφτει στους φόρους υπέρ τρίτων που βαίνουν προς κατάργηση, στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, στην προετοιμασία της φορολογικής μεταρρύθμισης, στην ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας ιδιωτικοποιήσεων, δικών και στατιστικών στοιχείων και στην απελευθέρωση επαγγελμάτων. Στις παραπάνω δεσμεύσεις του μνημονίου προστίθενται και τα μέτρα που οριστικοποιήθηκαν την προηγούμενη Δευτέρα: οι αιρεσιμότητες για την καταβολή της δόσης και κάποια συμπληρωματικά  μέτρα που φέρεται να ζητά η τρόικα για τη διασφάλιση των στόχων του ελλείμματος για το 2012- 2013 και ενδεχομένως να περιληφθούν στον κυρωτικό νόμο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
Για τον Νοέμβριο σύμφωνα με το μνημόνιο εκκρεμεί σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μεταξύ αυτών:


* Νέες παρεμβάσεις στα τέλη υπέρ τρίτων θα πρέπει να κοινοποιηθούν στις  υπηρεσίες της Επιτροπής. Θα πρέπει επίσης να εντοπιστούν οι δικαιούχοι,  να  προσδιοριστεί η νομική βάση της συνεισφοράς τους,  και να γίνει ποσοτικοποίηση των εισφορών που πληρώνουν οι καταναλωτές υπέρ των δικαιούχων.

* Ανακοίνωση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, μαζί με τις  νομοθετικές δράσεις και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε το νέο φορολογικό σύστημα να τεθεί σε ισχύ. Τα ενδιάμεσα βήματα θα περιλαμβάνουν τη δημόσια διαβούλευση και την επικύρωση από την τρόικα.

*  Εφαρμογή των νέων διατάξεων του  Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

* Δέσμευση για μη υιοθέτηση νέας αμνηστίας ή επέκταση υφιστάμενης επί των φόρων και των κοινωνικών εισφορών κατά τη διάρκεια των ετών που καλύπτονται από το πρόγραμμα.

* Εφαρμογή της αντικατάστασης στελεχών οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν τους στόχους απόδοσης εσόδων.

* Κατάρτιση και δημοσίευση του σχεδίου για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών που οφείλονται στους προμηθευτές των δημόσιων φορέων και των επιστροφών φόρων (που πρέπει να γίνουν από το ΓΛΚ σε συνεργασία με την ΓΓΠΣ και άλλες αρμόδιες αρχές).

* Διασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών και μέσω ανακατανομής από  τουλάχιστον 30 εργαζόμενους με σχετικές ικανότητες από άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΟΠΥΥ.

* Ενεργοποίηση διυπηρεσιακής ομάδας των Υπουργείων Δικαιοσύνης,  Οικονομικών και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την κατάρτιση και τη δημοσίευση  βάσης δεδομένων για τις δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν.

* Έγκριση δεκάδων  διατάξεων που εκκρεμούν για την ενεργοποίηση των  ιδιωτικοποιήσεων.

* Εκδοση της Εθνικής Στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εμπορίου με χρονικά δεσμευτικούς ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για τον εξορθολογισμό  των  τελωνειακών διαδικασιών,  σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιλαμβάνει  τη δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου για τις εξαγωγές,  ενιαίου σημείου εισόδου για τους εξαγωγείς και μείωση κατά 50% του χρόνου που απαιτείται για την εξαγωγή από το 4ο τρίμηνο του 2015.

* Έναρξη αναθεώρησης των τελωνειακών διαδικασιών (αριθμός των φυσικών  ελέγχων και ελέγχων εγγράφων,  επανεκτίμηση οργάνωσης της εργασίας,  των διαδικασιών και των βαρδιών κλπ).

* Σύνταξη σχεδίου νόμου για τα κλειστά επαγγέλματα  σύμφωνα με τις απόψεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού που θα αποσαφηνίζει τον αρχικό νόμο (ψήφιση μέχρι τον Δεκέμβριο).

* Δημοσίευση έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 για τα κλειστά επαγγέλματα.

* Επικαιροποιημένη μελέτη για τους κανονισμούς των επαγγελμάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2012. Η Κομισιόν θα αξιολογήσει την αναλογικότητα των απαιτήσεων για την αποκλειστικότητα ορισμένων δραστηριοτήτων.

* Ενίσχυση ανεξαρτησίας  ΕΛΣΤΑΤ.

* Νομοθεσία με βάση τα πορίσματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού των φραγμών που πρέπει να παραμείνουν στα  επαγγέλματα του πωλητή όπλων,  πυροτεχνημάτων,  της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,  των  γραφείων ερευνών κλπ.

* Προσαρμογή της νομοθεσίας  εμπόρων αρχαιοτήτων και  συντηρητών έργων τέχνης.
Πηγή:http://www.capital.gr


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: