Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δίνει δουλειά στους φοιτητές του - Δείτε τις προυποθέσεις
Στην προκήρυξη θέσεων μερικής απασχόλησης προχωρά το ΑΠΘ, στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάπτυξη των ιδίων εσόδων του Πανεπιστημίου και επιθυμώντας να ενισχύσουν και της ενίσχυσης των φοιτητών στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία. Πρόκειται για θέσεις μερικής απασχόλησης...
στις νέες δομές που αναπτύσσουν (κυλικεία, e-shop, εκδοτικός οίκος, ενοικίαση ποδηλάτων).
Οι θέσεις είναι 4ωρης απασχόλησης και περιορισμένης διάρκειας. Ειδική μέριμνα θα υπάρξει και για θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε φοιτητές με αναπηρίες. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ενώ θα συνεκτιμηθούν ειδικά προσόντα και η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ. με την προϋπόθεση ότι δεν απασχολούνται σε άλλη θέση εργασίας.
Βάσει των αιτήσεων θα καταρτιστεί ενιαία λίστα από την οποία θα καλούνται οι υποψήφιοι με σειρά προτεραιότητας για την κάλυψη των θέσεων που προκύπτουν.
Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται καθημερινά τις ώρες 09:00- 14:30 στο Γραφείο της Κατασκήνωσης Καλάνδρας (1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης, τηλ. 2310 995350) από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης τις ώρες 13:00- 20:00 στο τηλ. 2310 996723, 996716 (Αναστασία Λάππα).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 17η Οκτωβρίου 2011.
Δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση εργασίας
  2. Σύντομο βιογραφικό
  3. Βεβαίωση σπουδών
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας[1]
  6. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)[2]
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  8. Λοιπά πιστοποιητικά (για περιπτώσεις φοιτητών με αναπηρίες)
[1] Κατατίθεται πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα του αιτούντος και των γονέων.  Σε περίπτωση που ο ίδιος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, κατατίθεται μόνο εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων.
[2] Κατατίθεται πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων του αιτούντος και των γονέων. Σε περίπτωση που ο ίδιος δεν υποβάλλει δήλωση, κατατίθεται μόνο δήλωση στοιχείων ακινήτων των γονέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: