Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο Δήμος Αριστοτέλη προχώρησε με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου στην επιλογή ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος (λογότυπου), το οποίο θα προταθεί στο Συμβούλιο τοπωνυμιών για χορήγηση σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Το προτεινόμενο δηλωτικό σήμα.....απεικονίζει συνδυαστικά το χάρτη του Δήμου Αριστοτέλη και την προτομή του φιλοσόφου προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε ο νέος αυτός Καλλικρατικός Δήμος.
Ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων λειτουργεί σε δύο επίπεδα, συμβολικό και εικαστικό. Σε εικαστικό επίπεδο, προβάλλοντας ευδιάκριτα μόνο το αριστερό μισό της προτομής , επιχειρεί να συνθέσει αφαιρετικά το δεξί ήμισυ χρησιμοποιώντας τη φυσική καμπύλη του χάρτη. Σε συμβολικό επίπεδο, το εικαστικό αυτό εύρημα, επιχειρεί να παντρέψει τον τόπο (χάρτης) με την ιστορία και το όνομά του (προτομή Αριστοτέλη). Χρωματικά κυριαρχεί το λαδί χρώμα που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φύση και την ελιά, δέντρο χαρακτηριστικό της Χαλκιδικής ολόκληρης, αλλά και του Δήμου Αριστοτέλη.
Στο κείμενο προκρίθηκε η γραφή “δήμος αριστοτέλη χαλκιδικής” με μοντέρνα γραμματοσειρά, ενώ ο προσδιορισμός “χαλκιδικής” κρίθηκε απαραίτητος καθώς πρόκειται για νέο, Καλλικρατικό Δήμο, το όνομα του οποίου χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Επιπλέον, άλλα γραφιστικά μέσα όπως το περίγραμμα και το χρώμα αποτελούν επιπλέον στοιχεία μοντέρνας γραφιστικής προσέγγισης. Σε συνδυασμό με την απλή και ευανάγνωστη γραμματοσειρά, τονίζουν το σύγχρονο και νεωτερικό στοιχείο στο Δήμο, δίνοντας έτσι προοπτική στο ιστορικό παρελθόν του. Παράλληλα η από αριστερά τοποθέτηση και δεξιά στοίχιση του κειμένου προσδίδουν κινητικότητα στο συνολικό εικαστικό αποτέλεσμα (κίνηση προς τα εμπρός).
Το προτεινόμενο δηλωτικό σήμα κινείται σε δύο άξονες. Στον πρώτο άξονα επιχειρείται, με εικαστικά μέσα, η χωρική/γεωγραφική περιγραφή του Δήμου και το δέσιμο του χώρου με την Ιστορία του και το όνομά του. Στο δεύτερο άξονα επιχειρείται, με γραφιστικά μέσα, η απόδοση προοπτικής στο ιστορικό παρελθόν του Δήμου Αριστοτέλη.
Το σήμα του Δήμου θα χρησιμοποιείται γενικότερα ως διακριτικό γνώρισμα του Δήμου Αριστοτέλη, σε έγγραφα, αποφάσεις και ενημερωτικό υλικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: