Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Επίδομα πολυτέκνου για παιδιά από δύο γάμους

Το ΣτΕ δικαίωσε πατέρα τεσσάρων παιδιών από διαφορετικούς γάμους (φωτογραφία αρχείου)
Πολυτεκνικό επίδομα δικαιούται ο πατέρας που έχει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, έστω κι αν είναι από διαφορετικό γάμο και δεν ζουν μαζί του, αρκεί να αποδεικνύεται ότι εκείνος φροντίζει για τη διατροφή τους.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώνοντας πολύτεκνο πατέρα τεσσάρων παιδιών (δύο από κάθε γάμο) ακύρωσε ως μη νόμιμη την απόφαση του ΟΓΑ που είχε αρνηθεί από το 1998 να του χορηγήσει επίδομα, γιατί εκείνος ζούσε σε νησί του Αιγαίου .....με τη νέα οικογένειά του, ενώ τα δύο πρώτα παιδιά του ζούσαν στην Αθήνα με την πρώην σύζυγό του. Ομως εκείνος συνέχιζε να πληρώνει για τη διατροφή, την ένδυση, την ψυχαγωγία και εκπαίδευσή τους -όπως βεβαίωσε και η πρώτη σύζυγος- γεγονός που στάθηκε κρίσιμο για να γίνει δεκτό από το ΣτΕ ότι δικαιούται την καταβολή του επιδόματος, αναδρομικά από το 1998, μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμα.
Ωστόσο, το ΣτΕ απέρριψε άλλους νομικούς ισχυρισμούς του και έκρινε ότι είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα το νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει ότι η μητέρα παίρνει αυτόματα πολυτεκνικό επίδομα με τη γέννηση του 4ου παιδιού, ενώ για τον πατέρα χρειάζονται επιπλέον προϋποθέσεις.
Ο προσφεύγων πολύτεκνος διαμαρτυρήθηκε ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας, γιατί, για να πάρει το πολυτεκνικό επίδομα ο πατέρας με 4 παιδιά από διαφορετικούς γάμους, πρέπει να έχει την αποκλειστική διατροφή τους και να μην εισπράττει τέτοιο επίδομα η μητέρα.
Το ΣτΕ απέρριψε τον ισχυρισμό του και έκρινε ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν παραβιάζει το Σύνταγμα, γιατί το επίδομα παρέχεται καταρχήν στη μητέρα, εν όψει του ιδιαίτερου ρόλου της στην οικογένεια και στην ανατροφή των παιδιών της, σε αντιστάθμισμα της απώλειας εισοδήματος που θα είχε από εργασία ή τυχόν επιπλέον εργασία και σύνταξη, κάτι που συναπάγεται η ενασχόλησή της με πολλά παιδιά.
Ομως η ισχύουσα νομοθεσία θέτει όρους και στη μητέρα -τονίζει το ΣτΕ- αφού προϋποθέτει για την καταβολή του επιδόματος όχι μόνο την ιδιότητά της ως πολύτεκνης, αλλά και την παρουσία της κοντά στα πολλά παιδιά της. Ετσι, σκοπός του νομοθέτη (όπως αναφέρεται στην 753/11 απόφαση) είναι να παίρνει η μητέρα το επίδομα εφόσον βρίσκεται κοντά στα παιδιά της, αλλιώς πρέπει να το εισπράττει εκείνος που συντηρεί την πολύτεκνη οικογένεια προκειμένου να διατηρήσει -κατά το δυνατό- την οικογενειακή συνοχή.
Ειδικά στην περίπτωση παιδιών από περισσότερους γάμους, όπου δεν υπάρχει μια "τυπική" πολύτεκνη οικογένεια, ο πατέρας πρέπει να έχει την ευθύνη διατροφής όλων (για να εισπράττει το επίδομα), αφού έτσι υπάρχει κοινή αντιμετώπιση για τα παιδιά, με σκοπό να εξασφαλίζεται η επιδιωκόμενη ενότητα.
ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: