Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Τα φορολογικά κίνητρα για τα παιδιά σε χώρες της ευρωζώνης

Το Στίγμα: Ελληνικό κράτος όπως ... Ηρώδης!!
Του Σπύρου Δημητρέλη 
Στην Ελλάδα γίνεται αυτήν την περίοδο μια μεγάλη κουβέντα αναφορικά με την κατάργηση του πρόσθετου αφορολόγητου ορίου για τα προστατευόμενα τέκνα που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών και την αντικατάστασή τους με μια άμεση εισοδηματική ενίσχυση για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Ωστόσο θα ήταν χρήσιμο να δούμε τι ισχύει σε μεγάλες χώρες της ευρωζώνης, όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία καθώς και σε χώρες της ευρωζώνης ανάλογου οικονομικού μεγέθους με την Ελλάδα.
 
Γερμανία
Στη Γερμανία υπάρχει ένα από τα πιο γενναιόδωρα φορολογικά συστήματα αναφορικά με τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Συγκεκριμένα, καθένα από το πρώτο και το δεύτερο παιδί δίνεται έκπτωση φόρου 2.208 ευρώ, για το τρίτο παιδί δίνεται έκπτωση φόρου 2.280 ευρώ και για το
τέταρτο και καθένα από τα επόμενα παιδιά προσφέρεται έκπτωση φόρου 2.580 ευρώ. Επίσης δίνεται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ύψους 3.504 ευρώ για κάθε παιδί και κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης ο φορολογούμενος λαμβάνει το μεγαλύτερο όφελος που προκύπτει από τις παραπάνω δυο φοροαπαλλαγές, δηλαδή την έκπτωση φόρου ή την έκπτωση από το εισόδημα. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα για μια οικογένεια με δυο παιδιά στη Γερμανία ανέρχεται στα 41.750 ευρώ.

Γαλλία

Οι οικογένειες έχουν προνομιακή φορολόγηση στη Γαλλία μέσω μιας πολύπλοκης φορολογικής επεξεργασίας. Ειδικότερα, οι οικογένειες αποκτούν οικογενειακό φορολογικό στάτους που έγκειται στο εξής: το οικογενειακό εισόδημα χωρίζεται σε μερίδια. Για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά το εισόδημα χωρίζεται σε τρία ίσα μερίδια. Δυο για το ζευγάρι και μισό μερίδιο για κάθε παιδί. Το ποσό του φόρου που προκύπτει για ένα μερίδιο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των μεριδίων. Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού ουσιαστικά μειώνεται σημαντικά ο φόρος εισοδήματος για τα ζευγάρια και ακόμη περισσότερα για τα ζευγάρια με παιδιά, σε σχέση με την τοποθέτηση του συνόλου του οικογενειακού εισοδήματος στη φορολογική κλίμακα. Στη Γαλλία τα προνόμια για τις οικογένειες δεν σταματούν εκεί. Προσφέρεται έκπτωση από το φόρο για κάθε παιδί έως και την ολοκλήρωση της φοίτησής του καθώς και μια πρόσθετη έκπτωση φόρου ως κίνητρο για την απασχόληση (μείωση φόρου 948 ευρώ για μισθωτούς η οποία προσαυξάνεται κατά 36 ευρώ για κάθε παιδί). Το μέσο δηλωθέν εισόδημα για μια οικογένεια με δυο παιδιά στη Γαλλία ανέρχεται στα 33.781 ευρώ.

Ιταλία

Στην Ιταλία το φορολογικό σύστημα προσφέρει μέγιστη έκπτωση φόρου έως 900 ευρώ για καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά η οποία όμως μειώνεται όσο το εισόδημα αυξάνει και μηδενίζεται για εισόδημα άνω των περίπου 95.000 για οικογένειες με ένα παιδί και 110.000 για δυο παιδιά. Για καθένα από το τρίτο παιδί και τα επόμενα δίνεται έκπτωση φόρου 200 ευρώ. Στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα δίνονται και επιδόματα οικονομικής στήριξης. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα για μια οικογένεια με δυο παιδιά στην Ιταλία ανέρχεται στα 27.827 ευρώ.

Ιρλανδία

Το ιρλανδικό φορολογικό σύστημα προσφέρει έκπτωση φόρου ύψους 900 ευρώ για τις μητέρες που δεν εργάζονται προκειμένου να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών τους, εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους δε ξεπερνά τα 5.079 ευρώ. Επίσης προσφέρεται άμεση μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση σε όλες τις οικογένειες ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος ως εξής: 150 ευρώ για καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά και 187 για καθένα από το τρίτο και τα επόμενα. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει κάθε χρόνο εισοδηματική ενίσχυση ύψους 1.800 ευρώ. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα για μια οικογένεια με δυο παιδιά είναι στην Ιρλανδία 39.555 ευρώ.

Πορτογαλία

Το πορτογαλικό φορολογικό σύστημα προσφέρει έκπτωση φόρου 380 ευρώ για κάθε παιδί ηλικίας έως τριών ετών και 190 ευρώ για παιδία μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης για τις οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 29.345 ευρώ δίνεται απευθείας εισοδηματική ενίσχυση έως 174 ευρώ το μήνα για τα παιδιά ηλικίας έως τριών ετών. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα για μια οικογένεια με δυο παιδιά στην Πορτογαλία ανέρχεται σε 17.556 ευρώ.

Ελλάδα

Στην Ελλάδα το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα προσφέρει πρόσθετο αφορολόγητο όριο 2.000 ευρώ για καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά και 3.000 ευρώ για καθένα από το τρίτο παιδί και τα επόμενα. Έτσι, για το πρώτο παιδί προσφέρεται έκπτωση 200 ευρώ, για δυο παιδία 400 ευρώ, για τρία παιδιά 700 ευρώ. Με το νέο σύστημα που προτείνεται από το υπουργείο Οικονομικών θα καταργηθεί το αφορολόγητο όριο για τα παιδιά και θα αντικατασταθεί με μια άμεση εισοδηματική ενίσχυση για τις οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ (το όριο αυτό προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών). Για ένα παιδί το ετήσιο επίδομα θα είναι 480 ευρώ και θα δίνεται στο σύνολό του σε οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ. Για εισόδημα έως 18.000 ευρώ θα δίνονται τα 2/3 του επιδόματος και για εισόδημα έως 27.000 ευρώ θα γίνεται το 1/3 του επιδόματος. Για δυο παιδιά το επίδομα θα είναι 960 ευρώ, για τρία παιδιά 1.560 ευρώ (θα υπάρχει και αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την καταβολή των επιδομάτων).

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τον τρόπο φορολογικής αντιμετώπισης των παιδιών περιλαμβάνονται στην έκδοση του ΟΟΣΑ “Φορολογώντας τους μισθούς- Taxing wages 2010”. 


Πηγή:http://www.capital.gr


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: