Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Τα αιτήματα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από επαγγελματίες αγρότες που υποβλήθηκαν μέχρι τις 11.10.2010, για μονάδες ισχύος έως 100 κιλοβάτ σε ιδιόκτητες εκτάσεις θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις λοιπές αιτήσεις, όπως προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναφορικά με την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε γεωργική γη.

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε σήμερα ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης .......
των αιτημάτων, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.


Τα βήματα που ακολουθούνται είναι, συνοπτικά, ο χαρακτηρισμός της γεωργικής γης (ως υψηλής παραγωγικότητας ή μη), η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, η προσφορά σύνδεσης από τη Δ.Ε.Η., η σύναψη συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η έκταση στην οποία εγκαθίστανται τα φωτοβολταϊκά δεν μπορεί να ξεπερνούν το 1% των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ανά νομό. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου καθώς και σχεδιάγραμμα που περιγράφει τη διαδικασία αδειοδότησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ
ΖΟΥΓΚΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: